Ulkomaan toiminnan valiokunta

Kansainvälisen toiminnan valiokunta toteuttaa Suomen YK-nuorten toimintaa pohjoismaisessa, eurooppalaisessa ja jopa globaalissa viitekehyksessä.

Mikä on KV-valiokunta?  Kansainvälisen toiminnan valiokunta on Suomen YK-nuorten osasto, jonka avulla kansainvälinen toiminta organisoidaan. Kv-valiokunta pitää sisällään työryhmiä, jotka ovat keskittyneitä omaan vastuualueeseensa.

Mitä KV-valiokunta tekee? Kv-valiokunta on vastuussa yhteydenpidosta muihin YK-nuorten kaltaisiin järjestöihin kansainvälisellä tasolla. Kv-valiokunta seuraa kansainvälisten viiteryhmien kuten United Nations Youth Association Networkin (UNYANET) sekä Maailman YK-liittojen kattojärjestön nuorisoverkoston (WFUNA Youth) toimintaa ja tiedottaa näistä asioista. Se myös seuraa kansainvälisellä tasolla YK-teemoihin ja nuoriin liittyviä uutisia. Tarkemmin työryhmien toiminnasta löytyy niiden omilta sivuilta.

Mikä on meidän tavoitteemme? Kv-valiokunnan tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä kansainvälisten nuorisojärjestöjen, YK-yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa erityisesti pohjoismaissa.

Miten osallistua toimintaan? Voit osallistua toimintaan oman paikallisyhdistyksesi kautta tai ottamalla yhteyttä suoraan valiokunnan koordinaattoriin.

Kansainvälisen toiminnan koordinaattori: varapuheenjohtaja Merve Caglayan (merve.caglayan(at)yknuoret.fi)