Lausunnot

Suomen YK-nuoret on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa YK:n toiminnasta ja tavoitteista sekä osallistaa nuoria toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutustu Suomen YK-nuorten lausuntoihin!

Lausunto liittyen hallituksen tiedonantoon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

18.08.2023

Suomen YK-nuoria pyydettiin antamaan lausunto tueksi hallituksen tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä s...

Lue lausunto

Lausunto Euroopan neuvoston Reykjavikin huippukokouksesta

24.05.2023

Suomen YK-nuoret osallistui Ulkoministeriön järjestämään kansalaisjärjestökuulemiseen liittyen Suomen valmistautumiseen Euroopan neuvoston Rey...

Lue lausunto

YK-Nuorten lausunto Suomen kaudesta ihmisoikeusneuvostossa

23.02.2023

Suomi on hienosti huomioinut ja keskittynyt erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksiin ihmisoikeustyössä. Kuitenkaan yleisesti nuorista ja nuo...

Lue lausunto

Ulkoasiainvaliokunnan kirjallinen asiantuntijalausunto – VNS 4/2020 vp Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

14.12.2021

Suomen YK-nuoret kiittää valiokuntaa siitä, että sitä on pyydetty antamaan lausunto valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonte...

Lue lausunto

Ulkoasiainvaliokunnan kirjallinen asiantuntijalausunto -UTP 25/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: Nuoret, rauha ja turvallisuus – Suomen kansallinen toimintaohjelma 2021-2024

14.12.2021

Suomen YK-nuoret kiittää ulkoasiainvaliokuntaa mahdollisuudesta antaa lausunto  valtioneuvoston 2250: Nuoret, rauha ja turvallisuus – Su...

Lue lausunto

Lausunto saamelaiskäräjälain muutosta valmistellun toimikunnan mietinnöstä

14.12.2021

1 luku Yleiset säännökset (pois lukien 3 §)  Suomen YK-nuoret katsoo, että lain tarkoituksessa mainittu saamelaisten itsemääräämisoikeudesta o...

Lue lausunto

Ulkoasiainvaliokunnan kirjallinen asiantuntijalausunto: VNS 5/2021 vp Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko

14.12.2021

Johdanto Suomen YK-nuoret kiittää ulkoasiainvaliokuntaa mahdollisuudesta antaa lausunto valtioneuvoston Kehityspolitiikan ylivaalikautisesta s...

Lue lausunto

Lausunto luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi

12.11.2021

Asia: VN/14302/2019 Yleisiä huomioita esityksestä  Suomen YK-nuoret kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi.  Suome...

Lue lausunto

Skip to content