Lausunnot

Suomen YK-nuoret on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa YK:n toiminnasta ja tavoitteista sekä osallistaa nuoria toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutustu Suomen YK-nuorten lausuntoihin!

YK-Nuorten lausunto Suomen kaudesta ihmisoikeusneuvostossa

23.02.2023

Suomi on hienosti huomioinut ja keskittynyt erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksiin ihmisoikeustyössä. Kuitenkaan yleisesti nuorista ja nuo...

Lue lausunto

Joint Statement on Russian State’s Attack on Ukraine

26.02.2022

We condemn in the strongest possible terms the horrifying attacks our world is witnessing. Our thoughts are with all those killed and injured,...

Lue lausunto

Ulkoasiainvaliokunnan kirjallinen asiantuntijalausunto – VNS 4/2020 vp Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

14.12.2021

Suomen YK-nuoret kiittää valiokuntaa siitä, että sitä on pyydetty antamaan lausunto valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonte...

Lue lausunto

Ulkoasiainvaliokunnan kirjallinen asiantuntijalausunto -UTP 25/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: Nuoret, rauha ja turvallisuus – Suomen kansallinen toimintaohjelma 2021-2024

14.12.2021

Suomen YK-nuoret kiittää ulkoasiainvaliokuntaa mahdollisuudesta antaa lausunto  valtioneuvoston 2250: Nuoret, rauha ja turvallisuus – Su...

Lue lausunto

Lausunto saamelaiskäräjälain muutosta valmistellun toimikunnan mietinnöstä

14.12.2021

1 luku Yleiset säännökset (pois lukien 3 §)  Suomen YK-nuoret katsoo, että lain tarkoituksessa mainittu saamelaisten itsemääräämisoikeudesta o...

Lue lausunto

Ulkoasiainvaliokunnan kirjallinen asiantuntijalausunto: VNS 5/2021 vp Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko

14.12.2021

Johdanto Suomen YK-nuoret kiittää ulkoasiainvaliokuntaa mahdollisuudesta antaa lausunto valtioneuvoston Kehityspolitiikan ylivaalikautisesta s...

Lue lausunto

Lausunto luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi

12.11.2021

Asia: VN/14302/2019 Yleisiä huomioita esityksestä  Suomen YK-nuoret kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi.  Suome...

Lue lausunto

Skip to content