Strategia 2022-2024

Strategiassa määritellään järjestön suunta seuraavalle kolmelle vuodelle. Hallitus arvioi strategian toteutumista toimintasuunnitelmien ja -raporttien avulla vuosittain sekä aina strategiakauden lopussa. Strategian on laatinut Strategia-työryhmä yhdessä YK-nuorten hallituksen kanssa, ja  strategian tavoitteet on valittu osallistavasti yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa.

Suomen YK-nuorten arvot, visio ja missio

Arvot: yhdenvertaisuus (equity), yhteisöllisyys/ykseys (unity), rohkeus (courageous)

Visio: Nuoret Suomessa tuntevat YK:n ja toimivat aktiivisina maailmankansalaisina.

Missio: Suomen YK-nuoret edistävät YK:n tunnettuutta nuorten keskuudessa ja tarjoavat nuorille välineitä ja tietotaitoa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Suomen YK-nuorten strategiset tavoitteet vuosille 2022-2024 ovat:

Tavoite 1. Suomen YK-nuoret on vuonna 2024 koulutuksellinen nuorisojärjestö

Tavoite 2. Suomen YK-nuoret on järjestö, jossa nuoret voivat hyvin ja toiminta on sosiaalisesti kestävää

Tavoite 3. YK-nuorissa nuoret Suomessa kasvavat YK-asiantuntijoiksi, kansainvälismielisiksi sekä aktiivisiksi kansalaisiksi.

 

Strategian pdf-version löydät tästä linkistä.

 

Skip to content