Alumnit

Suomen YK-nuorten alumniyhdistys tukee Suomen YK-nuorten toimintaa. Jäsenistö koostuu entisistä YK-nuorista sekä jäsenjärjestöjen aktiiveista.

Alumniverkosto toimii Suomen YK-nuorten institutionaalisena muistina ja ideapankkina sekä linkkinä työelämään. Alumni voi myös suositella YK-nuorta hänen hakiessaan työpaikkaa. Alumnit ylläpitävät hyvää kuvaa YK-nuorista ja voivat laatia itsenäisesti kannanottoja YK-nuorten lausuntojen tueksi.

Lisätietoa alumniverkostosta ja jäseneksi liittymisestä saat laittamalla sähköpostia osoitteeseen yknuoretalumni@gmail.com. Alumniverkostolla on myös Facebook-ryhmä.

Skip to content