Internationell verksamhet

Internationell verksamhet omfattar Finlands FN-Ungdoms aktiviteter i det nordiska, europeiska och globala sammanhanget.

Internationell verksamhet innehåller planering och realisering av FN-Ungdoms internationella aktiviteter. Dessutom organiserar man olika evenemang, till exempel exkursioner och seminarier. I sammanhang med internationell verksamhet hållas kontakt med internationella intressentgrupper, såsom UNYANET (United Nations Youth Association Network) och WFUNA Youth (World Federation of United Nations Associations).

Om du blev intresserad av medverka, du är hjärtligt välkommen att delta i våra möte! Du kan gå med i vår grupp på Facebook.

Skip to content