Kansainvälinen toiminta

Suomen YK-nuoret on aktiivinen kansainvälinen toimija, joka luo ja etsii jatkuvasti uusia yhteistyösuhteita Pohjoismaissa, Euroopassa ja globaaleissa verkostoissa.

Kansainväliseen toimintaamme kuuluu keskeisesti YK-tietoisuuden tuominen Suomeen. YK-nuoret olivat Suomen 2250-verkoston kautta mukana Suomen kansallisen YK:n päätöslauselman 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman laadinnassa. Toimintaohjelma julkaistiin elokuussa 2021 ja tämän jälkeen osallistumme vielä sen toimeenpanoon ja seurantaan. Annamme myös konsultaatioita 2250-toimintaohjelman aiheesta. Ota meihin yhteyttä sähköpostitse hallitus@yknuoret.fi.

YK-nuorten kansainvälisen toiminnan tiimi suunnittelee ja toteuttaa projekteja, kampanjoita ja tapahtumia yhdessä kansainvälisten järjestöjen ja nuorisoverkostojen kanssa. Lisäksi YK-nuoret järjestää ekskursioita merkittäviin YK:ta ja sen toimintaa tukeviin kohteisiin ulkomailla.

Kansainvälisen toiminnan tiimi pitää myös yhteyttä YK-nuorten kansainvälisiin sidosryhmiin Pohjola-Nordenin Nuorisoliittoon, jossa YK-nuorilla on edustaja sekä YK-nuorisojärjestöjen verkosto UNYANETiin ja YK-liittojen maailmanjärjestön nuorten verkosto WFUNAan. Kansainvälisen toiminnan tiimi myös edustaa Suomen YK-nuoria kansainvälisissä tapahtumissa, koulutuksissa ja virallisissa kannanotoissa.

Jos YK-nuorten kansainvälinen toiminta kiinnostaa, pääset mukaan toimintaan liittymällä työryhmän Facebook-ryhmään.

Skip to content