Kotimaan toiminta

Suomen YK-nuorten kotimaan toiminnassa hallituslaiset ja vapaaehtoiset osallistuvat erilaisten projektien ja tapahtumien toteuttamiseen, kampanjoiden ja kannanottojen laatimiseen sekä järjestävät omia tapahtumia, työpajoja ja kouluvierailuja.

Kotimaan toiminnan tarkoituksena on lisätä YK:n tunnettavuutta nuorten keskuudessa, osallistua ja vaikuttaa nuoria koskevaan päätöksentekoon sekä tuoda nuorten ääntä esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Suomen YK-nuorten toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten tietoa YK:sta ja taitoa osallistua ajankohtaiseen keskusteluun merkittävistä globaaleista ilmiöistä ja tapahtumista. YK-nuoret haastaa nuoria pohtimaan globaaleja kysymyksiä ja näkemään niiden kytkökset omaan arkielämään.

Suomen YK-nuorilla on toimintaa kuudella eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Kuka tahansa on voi liittyä toimintaan ottamalla yhteyttä jäsenjärjestöihin.

YK-nuorten kotimaan toimintaa koordinoivat varapuheenjohtajat Marianne Koikkalainen (marianne.koikkalainen@yknuoret.fi) ja Yeti Kakko (yeti.kakko@yknuoret.fi).