Kannanotot

Sivuille on koottu YK-nuorten tekemiä kannanottoja. Klikkaamalla kannanoton otsikkoa pääset lukemaan sen kokonaisuudessaan.

23.11.2016Nuoret aidosti mukaan kestävän kehityksen kumppaneiksi

Kannanotto Agenda 2030:sta, kun eduskunta oli kokoontumassa keskustelemaan ensimmäisen kerran roolistaan kestävän kehityksen edistäjänä. Kannanotto lähetetettiin keskustelualoitteen tehneille kansanedustajille, eduskuntaryhmiin sekä medialle. Kannanotossa tuodaan esiin YK-nuorten Post2015-raporteissa esiin nousseet, nuorille tärkeät painopisteet kestävässä kehityksessä sekä nuorten osallisuus niiden toimeenpanossa. YK-nuoret vaatii myös, että Suomi nostaa 2250-päätöslauselman keskeiseksi työkalukseen tavoitteeseen nro 16 liittyvässä työssä.