Turvallisemman tilan periaatteet

Suomen YK-nuorten toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Alla olevien periaatteiden mukaisesti otamme vastuun hankalista tilanteista, pyrimme luomaan turvallisen ja kaikkia kunnioittavan tilan jokaiselle ja puutumme epämiellyttävään, häiritsevään tai loukkaavaan käytökseen. Turvallisemman tilan käsite on lähtöisin ala- ja vaihtoehtokulttuureista, erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tapahtumista. Tällä sivulla olevat periaatteet eivät ole itse keksimiämme, vaan olemme keränneet periaatteet eri lähteistä, muun muassa Ruskeat Tytöt ry:n turvallisemman tilan periaatteista.

Jokaiseen tapahtumaamme on erikseen nimetty häirintäyhdyshenkilö. Voit ilmoittaa häiritsevästä tai loukkaavasta käytöksestä tapahtuman häirintäyhdyshenkilölle suoraan paikan päällä tai lähettää sähköpostia hairinta@yknuoret.fi. Keskustelut häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat aina luottamuksellisia. Häirintään, ahdisteluun tai loukkaavaan käytökseen syyllistynyt henkilö poistetaan tarvittaessa tapahtumapaikalta.

Pyydämme jokaista Suomen YK-nuorten toimintaan ja tapahtumiin osallistuvaa kunnioittamaan ja toimimaan alla olevien turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesti:

  • Älä oleta. On luonnollista tehdä oletuksia toisista ihmisistä, mutta pyrimme tiedostamaan omat ennakko-oletuksemme ja olemme avoimia uusille aiheille ja ihmisille. Emme määrittele kokemuksia kenenkään puolesta emmekä yleistä omia kokemuksiamme muita koskeviksi. Emme tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä, ulkonäöstä tai toimintakyvystä, vaan kunnioitamme jokaisen itsemäärittelyoikeutta.
  • Älä halvenna. Emme halvenna tai nolaa toisten ulkoista olemusta. Kohtelemme muita, kuten haluaisimme itseämme kohdeltavan.
  • Älä toisinna. Emme toisinna puheessamme, teoissamme tai käytöksessämme rasistisia, seksistisiä, homofobisia, transfobisia tai ableistisia stereotypioita. Pyrimme käyttämään kieltä, joka ei sulje ketään ulkopuolelle.
  • Puutu. Mikäli todistamme epämiellyttävää tai loukkaavaa käytöstä, emme jää sivustakatsojiksi, vaan puutumme tilanteeseen.
  • Kunnioita. Kunnioitamme toisen henkilökohtaista fyysistä, psyykkistä ja emotionaalista tilaa. Muistamme, ettemme voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä, emmekä koske toista kysymättä lupaa. Pyydämme tarvittaessa tilaa myös itsellemme.
  • Anna tilaa. Huolehdimme siitä, että kaikilla on tilaa osallistua keskusteluun ja käsittelemme arkoja aiheita kunnioittavasti.
  • Anna ja ota vastaan palautetta. Asiattomasta kohtelusta saa antaa asiallista ja rakentavaa palautetta. Jos joku antaa sinulle palautetta toiminnastasi, kuuntele palautteen antajaa. Suhtaudumme saamaamme palautteeseen avoimesti ja huomioimme palautteen jatkossa omassa toiminnassamme.
Skip to content