Nuoret tärkeässä roolissa koronan torjumisessa

16.12.2020

Kulunut vuosi on ollut vaikea monelle ja etenkin haavoittuvassa asemassa oleville lapsille ja nuorille. Korona on vaikuttanut lasten ja nuorten elämään niin globaalisti kuin kotimaassa. YK:n lastenjärjestö UNICEF on todennut, että korona on vaikuttanut 1,5 miljardin lapsen koulunkäyntiin ja koulusulut haittaavat edelleen noin 706 miljoonan lapsen koulutietä.


Suomen YK-nuoret on seurannut tarkasti nuoria koskevaa yhteiskunnallista keskustelua vuoden aikana ja muistuttaa, että tietyn ikä- tai muun väestöryhmän syyllistäminen ei ole rakentava tapa kohdata kriisitilannetta. Moni nuori on toiminut huolellisesti ja vastuullisesti lähimmäisiään suojaten.

Nuoret ovat kokeneet kuluneena vuonna mm. yksinäisyyttä, ahdistusta, väsymystä ja pelkoa enemmän kuin aiemmin. Fyysinen eristäytyminen on tarkoittanut sosiaalista eristäytymistä. Sosiaalinen media ei korvaa ystävien ja perheen ulkopuolisen elämänpiirin kanssa koettua läheisyyttä. Etäkoulu ja rajoitteet uuvuttavat nuoria. Koti ei ole kaikille viihtyisä, turvallinen tai väkivallaton paikka.

Kriisitilanteissa tulee muistaa vuorovaikutus nuorten kanssa, sillä se parantaa lopputulosta ja ymmärrystä suositusten seuraamisen tarpeesta. Nuoret voivat olla perheestä parhaiten perillä koronavirukselta suojautumisen tarpeesta ja keinoista. Suomen YK-nuoret kehottaakin, että lapsia ja nuoria kuullaan heitä koskevia rajoituksia ja suosituksia tehtäessä.


Valon juhlakauden alkaessa voidaan sanoa, että valoa näkyy jo. Koronavirusta vastaan kehitetään rokotteita useissa monikansallisissa tutkimusryhmissä: erilaisia rokoteaihioita on satoja ja muutama maa on jo aloittanut rokotukset. WHO:n mukaan erilaisilla rokotteilla pelastetaan jo tällä hetkellä vuosittain jopa 2-3 miljoona ihmishenkeä. Suomen YK-nuoret kehottaa seuraamaan rokotuksia koskevia viranomaissuosituksia ja toimimaan niiden mukaisesti.

Meistä jokainen on vastuussa koronaviruksen leviämisen pysäyttämisessä. Suomen YK-nuoret kannustaa kaikkia rajoitustoimien ja suosituksien seuraamiseen etenkin lomakauden ja uuden vuoden kynnyksellä.


Suomen YK-nuorten hallituksen puolesta,

Nicole Onnela

Puheenjohtaja

nicole.onnela@yknuoret.fi

Skip to content