Arbetsgrupper

Ansökan till arbetsgrupperna 2019 öppnas i samband med att den nya arbetsgruppen grupp skapas. Genom arbetsgrupperna deltar du i FN-ungdomens verksamhet både i hemlandet och på internationella arenan. Alla aktiva ungdomar är välkomna!

Mer information om årets arbetsgrupper och verksamhet uppdateras på denna nätsida och på våra sociala mediekanaler som till exempel vår Facebook-sida.

Arbetsgrupper 2019:

2250-arbetsgruppen: Planerar och förverkligar årets tema: unga, fred och säkerhet. Man kan delta i gruppen utan en skild ansökning genom att kontakta Toni Kuoremäki (toni.kuoremaki@yk.nuoret.fi). Du kan också bli medlem i arbetsgruppen på Facebook.

Ungdomens fredvecka-arbetsgrupp: Arbetsgruppen planerar och förverkligar fredveckan riktad åt ungdomen. Under veckan ordnar arbetsgruppen, tillsammans med FN-ungdomens lokala föreningar och samarbetspartner, skolbesök och annat program runt Finland. Veckans höjdpunkt är Unga, fred och säkerhet -paneldiskussion i Helsingfors. Man kan delta utan ansökning genom att kontakta Emmi Kivi (emmi.kivi@yknuoret.fi) eller genom att bli medlem på Facebook-gruppen.

Arbetsgruppen av FN-dagen för unga och studerande: Arbetsgruppen planerar och förverkligar FN-dagen för unga i Tammerfors på hösten tillsammans med FN-förbundet. FN-dagen för unga och studerande innefattar seminarium, paneldiskussioner och workshoppar. Idéen är att bekanta unga med FN och i år är temat 2250-resolution: Unga, fred och säkerhet. Kom med till planeringen och förverkligandet! Du kan kontakta Katariina Salo via epost (katariina.salo@yknuoret.fi) eller bli medlem av arbetsgruppens Facebook-grupp.