Suomen nuorten kestävän kehityksen sitoumusten julistus

Suomalaiset nuoret haastavat maailman johtajat sitoutumaan kestävään kehitykseen. Suomen YK-nuoret, Hämeenlinnan kaupunki ja ITLA ovat laatineet yhteistyössä kestävän kehityksen julistuksen, jossa esitellään nuorten sitoumuksia kestävän kehityksen puolesta ja haastetaan päättäjät kantamaan vastuuta siitä, että jätämme terveen ja kestävän yhteiskunnan myös lapsillemme. Julistuksen tavoitteena on välittää viestiä siitä, että jokainen voi pienillä konkreettisilla teoilla kantaa kortensa kekoon kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Kun kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutuvat yksityishenkilöiden lisäksi myös kunnat ja valtiot, vaikutukset kertautuvat ja voimme nähdä konkreettisia muutoksia parempaan.

Vuosi 2017 on ainutlaatuinen hetki tuoda esille kestävän kehityksen tavoitteita: on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi sekä Suomen YK-nuorten 50-vuotisjuhlavuosi.

Sitoumuksia on kerätty kesällä 2017 YK-nuorten omissa työpajoissa sekä erilaisissa tapahtumissa. Työpajatyöskentelyn pohjana ovat olleet YK:n kestävän kehityksen 17 periaatetta. YK-nuoret laati julistuksen kerätyn aineiston pohjalta. Nuoret ovat sitoutuneet muun muassa käyttämään julkisia kulkuvälineitä ja suosimaan uusiutuvia energiamuotoja, tekemään rajat ylittävää yhteistyötä ja tukemaan tasa-arvoa ajavia poliitikkoja, puuttumaan kiusaamistilanteisiin sekä huolehtimaan omasta terveydestään ja kannustamaan ystäviään tekemään samoin. Näillä teoilla he pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta, edistämään yhdenvertaisuutta ja huolehtimaan sekä itsestään että toisista.

Juhlavuoden kunniaksi kestävän kehityksen julistus viedään Suomen YK-suurlähetystöön New Yorkiin. Julistus luovutetaan suurlähettiläs Kai Sauerille juuri ennen YK-viikkoa, 13.–18.9.2017 toteutettavalla matkalla. Tervehdyksen luovuttaa kahden nuoren ja kahden Hämeenlinnan kaupungin edustajan muodostama delegaatio. Ohjelmassa on vierailu Suomen YK-edustustossa sekä YK:n kestävän kehityksen sihteeristössä. Hankkeen suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen Presidentti Tarja Halonen toimii hankkeen suojelijana. Mukana yhteistyössä ovat Hämeenlinnan kaupunki ja ITLA (Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö), jotka ovat jo usean vuoden ajan rakentaneet yhteistä ohjelmaa juhlistamaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. Hämeenlinnan Lasten ja nuorten juhlavuosi ja ITLA:n Lapset, nuoret ja perheet sata vuotiaassa Suomessa -ohjelma ovat osa valtakunnallista Suomi 100 -ohjelmaa. Yhdessä tahot muodostavat yhden juhlavuoden 2017 merkittävimmistä lasten ja nuorten ohjelmakokonaisuuksista. Yhteisenä tavoitteena molemmilla tahoilla on lasten ja nuorten asioiden tuominen päätöksenteon keskiöön.

Suomen YK-nuoret on 1967 perustettu poliittisesti sitoutumaton ja valtakunnallinen nuorisojärjestö, joka on jo useamman vuoden keskittynyt tekemään kestävän kehityksen tavoitteita tunnetuksi nuorten keskuudessa. Julistuksen taustalla oleva kestävän kehityksen työpaja-projekti on niin ikään osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta.

Lisätietoja: Suomen YK-nuoret, Janette Sorsimo Hämeenlinnan kaupunki, Jenna Kankaanpää ITLA, Petra Kouvonen

 

Download (PDF, 806KB)