Inhemska verksamhet

Inhemska utskottet ansvarar för FN-ungdomens synlighet i Finland genom att bland annat ordna evenemang, skolbesök, workshops samt organisera FN – ungdomens representation på diverse relevanta evenemang i Finland, till exempel på den årliga Maailma Kylässä-festivalen. Inhemska utskottet koordinerar också skolbesök som ordnas av FN-ungdomen och dess medlemsorganisationer. Utskottet organiserar också bland annat paneldiskussioner.

Målet är att upprätthålla och öka synligheten av FN-ungdomen och vår agenda bland unga och studerande. Vår verksamhet strävar till att inkludera ungdomar i aktuella processer som upplever som viktiga.  Vi utmanar unga att tänka på globala frågor och att se dem i anknytning till deras vardag.

Skip to content