Ställningstaganden

Finlands FN-ungdom är en politiskt oberoende nationell ungdomsorganisation vars uppgift är att informera om FN: s verksamhet och mål och att involvera unga människor i arbetet för att uppnå målen. Dessutom tar FN: s ungdom ställning, deltar i samhällsdebatten och ger unga människor en kanal för att påverka i Finland och internationellt.

Utspel från UNYF: Rasism och dess påverkan på invandrarungdomars sysselsättning i Finland

21.03.2024

  Märk! Översättningen gjordes med hjälp av ChatGPT.   Rasism är en av de allvarligaste samhällsproblemen som påverkar invandrarungd...

Läs uttalandet

Röster mot rasism: Upplevelser från Finland

19.03.2024

Märk! Översättningen gjordes med hjälp av ChatGPT.   ”Från att uthärda stereotyper till att möta systemiska hinder över olika livso...

Läs uttalandet

Världens mest ambitiösa och starkaste klimatlag till Finland

01.09.2020

  Vi kräver att Finlands klimatlag (609/2015) förnyas till världens mest ambitiösa och starkaste klimatlag, så att lagen reflekterar Finl...

Läs uttalandet

FN-unga: Ett stark WTO är i allas intresse

16.04.2020

Finlands FN-unga fördömer USA:s president Donald Trumps beslut att skära ner USA:s finansiering till Världshälsoorganisationen (WHO) och påmin...

Läs uttalandet

Skip to content