Ställningstaganden

Finlands FN-ungdom är en politiskt oberoende nationell ungdomsorganisation vars uppgift är att informera om FN: s verksamhet och mål och att involvera unga människor i arbetet för att uppnå målen. Dessutom tar FN: s ungdom ställning, deltar i samhällsdebatten och ger unga människor en kanal för att påverka i Finland och internationellt.

Världens mest ambitiösa och starkaste klimatlag till Finland

01.09.2020

  Vi kräver att Finlands klimatlag (609/2015) förnyas till världens mest ambitiösa och starkaste klimatlag, så att lagen reflekterar Finl...

Läs uttalandet

FN-unga: Ett stark WTO är i allas intresse

16.04.2020

Finlands FN-unga fördömer USA:s president Donald Trumps beslut att skära ner USA:s finansiering till Världshälsoorganisationen (WHO) och påmin...

Läs uttalandet

Skip to content