Principer för en tryggare miljö

I Finlands FN-ungas verksamhet och på våra evenemang följs principer för en tryggare miljö. Genom principerna nedan tar vi ansvar för besvärliga situationer och strävar efter att skapa en miljö som är trygg och respektfull för alla, och vi ingriper i beteende som är obehagligt, störande eller kränkande. Principer för en tryggare miljö är ett begrepp som härstammar från sub- och alternativkulturer, särskilt evenemang av sexuella minoriteter och könsminoriteter. Principerna på denna sida är inte påhittade av oss, utan insamlade från olika källor såsom Ruskeat Tytöt ry’s principer för en tryggare miljö.

På varje evenemang finns ett särskilt utnämnd trakasseriombud. Du kan meddela om störande eller kränkande beteende direkt till trakasseriombudet på plats eller skicka e-mail till hairinta@yknuoret.fi . Samtalen med trakasseriombudet är alltid konfidentiella. Personen som gjort sig skyldig till trakasserier eller kränkande beteende kan vid behov avlägsnas från evenemangsplatsen.

Vi ber alla som deltar i FN-ungas verksamhet och evenemang att respektera och följa nedanstående principer för en tryggare miljö:

  • Anta inte. Det är naturligt att göra antaganden om andra människor, men vi strävar efter att vara medvetna om våra egna fördomar och vara öppna för nya ämnen och människor. Vi definierar inte erfarenheter som gäller andra, och vi generaliserar inte heller våra egna upplevelser till att gälla andra. Vi gör inte antaganden om någon annans sexualitet, kön, nationalitet, religion, värderingar, socio-ekonomiska bakgrund, hälsa, utseende eller funktionsförmåga, utan respekterar istället allas självbestämmanderätt.
  • Degradera inte. Vi nedvärderar eller förödmjukar inte andras yttre egenskaper. Vi behandlar andra såsom vi själv vill bli behandlade.
  • Återskapa inte. Vi reproducerar inte i tal, handlingar eller beteende rasistiska, sexistiska, transfobiska eller ableistiska sterotypier. Vi strävar efter ett språkbruk som inte stänger någon ute.
  • Ingrip. Ifall vi bevittnar obehagligt eller kränkande beteende förblir vi inte åskådare, utan ingriper i situationen.
  • Respektera. Vi respektera den andres personliga fysiska, psykiska och emotionella utrymme. Vi kommer ihåg att vi inte kan veta var den andres gräns går utan att fråga denne, och vi rör inte i andra utan att be om tillåtelse. Vid behov ber vi också om utrymme för oss själva.
  • Ge utrymme. Vi ser efter att alla har utrymme att delta i diskussionen och vi behandlar känsliga ämnen respektfullt.
  • Ge och ta emot feedback. Det är tillåtet att ge saklig och konstruktiv kritik för osaklig behandling. Lyssna på feedback-givaren om någon ger feedback om dina handlingar. Vi förhåller oss öppna och uppmärksammar feedbacken i vår fortsatta verksamhet.
Skip to content