HYKY – Helsingfors FN-ungdom

Helsingfors FN-ungdom, HYKY rf, bjuder med alla intresserade av FN-relaterade ärenden, oberoende av hemorten! HYKY har ett POST 2015-utskott som lyfter fram ungdomens röst gällande målen inom hållbar utveckling. Näringssäkerhet, jämlikhet och könsrelaterat våld är viktiga tyngdpunkter i vår verksamhet. Vi ordnar evenemang både på finska och engelska. HYKY är en aktiv förening som med glädje välkomnar nya medlemmar! Kontakta oss modigt genom att delta i våra evenemang, skicka epost eller genom att följa oss på sociala medier!

https://helsinginyknuoret.fi/

www.facebook.com/HelsinginYKnuoret/

TYKY – FN-föreningen i Åbo

FN-föreningen i Åbo strävar efter att sprida kunskap om Förenta Nationernas ändamål och principerna genom att främja förverkligande av målen angivna i FN-stadgan och andra FN publikationer. Verksamheten innefattar informering om FN och andra internationella ärenden. Dessutom ordnar vi verksamhet för invandrare och arbetar tillsammans med andra föreningar för att förverkliga FN:s värderingar i Åbo området. Föreningen har också en egen webbpublikation ”UNiikki”. Föreningen ordnar bland annat seminarium, filmkvällar och diskussionstillfällen. Evenemang ordnas både på finska och engelska.

https://tyyala.utu.fi/turun-yk-yhdistys

www.facebook.com/turunykyhdistys

TAYK – FN-förening i Tammerfors

FN-förening av Tammerfors TAYK rf är en politiskt obunden och icke-vinstdrivande förening vars uppgift är att lyfta fram FN:s värderingar och principer i Tammerfors området. Vi ordnar seminarium och diskussionskvällar om aktuella samhälleliga teman. Vi ordnar exkursioner till olika ställen i Finland och spenderar tid tillsammans. Våra evenemang är på engelska och öppna för alla, så välkommen med!

www.facebook.com/taykry/

http://www.tayk.fi

JyYK – FN-föreningen i Jyväskylä

FN-föreningen i Jyväskylä (JyYK rf) grundades år 2006. Föreningens mål är att främja förverkligandet och kännedomen av FN:s principer och ändamål i Jyväskylä området, speciellt bland studeranden. JyYK strävar efter att ta miljön och social rättvisa i beaktande i all sin verksamhet. JyYK:s verksamhet strävat efter att förbättra möjligheter av deltagande och inflytande i internationella och utvecklingsfrågor för invånare i Jyväskylä. Verksamheten fokuserar på informering och att ordna evenemang i samband med FN:s temaår och -dagar. Vi ordnar evenemang båda på finska och engelska. Bekanta dig med oss på sociala medier!

www.facebook.com/JyYK.ry/
http://www.jyyk.org

 

FinMUN – Finnish Model United Nations

FinMUN är en organisation för studenter intresserade av internationella relationer. Vi förenar människor för att ordna och delta i seminarium, debattera ärenden om FN och den globala arenan samt att utveckla deras förståelse av global politik. FinMUN grundades år 2004 och har sedan dess fokuserat på att etablera basen för Model FN i Finland genom att skapa kontakter, till exempel med flera av de finska representanterna och “affiliates” av FN. Samarbete med MUN sällskapen är också en central del av vår verksamhet som alltid sker på engelska. FinMUN organiserar årligen den enda MUN konferensen i Finland på universitetsnivå. Konferensen äger rum varje vår. Målet med verksamheten är att sammanföra studenter med varierande bakgrunder för att ordna och delta i Modell Förenta Nationerna (MUN) seminarium. Andra aktiviteter som till exempel ”Edutainment kvällar” med expertgäster, hålls under året.

www.facebook.com/finmun

http://www.finmun.org/

OSYKY – FN-föreningen i Uleåborg

FN-föreningen i Uleåborg började sin verksamhet redan på 70-talet. Under sin tid har föreningen varit en väldigt aktiv plattform för politisk debatt, men det har också funnits lugnare tider. År 2015 fick tystnaden sitt slut och sedan dess har OSYKY hört till Uleåborg universitets studentkår, och minst hälften av medlemmarna är studenter från Uleåborgs universitet. Föreningens mål är att främja FN:s värderingar och principer samt internationell konsensus och fredligt samarbete. Vi ordnar workshops, seminarium, filmkvällar och deltar i olika typer av evenemang. Verksamheten är på finska och engelska. Välkommen med! Du hittar oss på Facebook eller våra nätsidor.

www.facebook.com/osyky

osyky.wordpress.com

Skip to content