Post-2015 – toiminta

15-29-vuotiaat

Suomen YK-nuorten post-2015 toiminta keskittyy ensisijaisesti nuorten etujen ajamiseen ja heidän äänensä kuulemiseen. Yhteistyössä jäsenjärjestöjemme kanssa loimme keväällä 2014 kansallisen kyselyn, jossa tiedusteltiin 15–29 -vuotiaiden suomalaisnuorten mielipiteitä heille tärkeistä teemoista maailman uusiin kehitystavoitteisiin liittyen.

Kuuden viikon aikana kyselyyn vastasi kaikkiaan 1008 nuorta ympäri Suomea. Heidän mielipiteensä ja ajatuksensa on koottu raporttiin, jossa esitellään nuorten mietteitä siitä, mihin suuntaan maailmaa tulisi kehittää vuoden 2015 jälkeen. Voit lukea tarkemmin kyselystä lataamalla YK-nuorten post-2015 –kyselyn tulokset. 

YK-nuoret ajavat eteenpäin nuorten mielipiteitä päättäjille, jotta nuoret omana erityisryhmänä tulisivat huomioiduksi. Olimmekin kertomassa kyselyn tuloksista ulkoasiainministeriön järjestämässä sidosryhmätilaisuudessa 23. huhtikuuta 2014. Lisäksi teemme post-2015 aiheisia kouluvierailuita yhteistyössä Suomen YK-liiton kanssa, ja tiedotamme nuoria heitä koskettavista ajankohtaisista aiheista.

13-20-vuotiaat

Post-2015-kysely päätettiin toteuttaa uudemman kerran keväällä 2015. Tällä kertaa kysely suunnattiin 13-20-vuotiaille nuorille, sillä Suomen YK-nuoret toivoivat saavansa erityisesti nuorten koululaisten ja opiskelijoiden äänen paremmin kuuluviin. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 1445.  

Nuoret nostivat keskeisiksi teemoiksi Post-2015 -kehitysagendalle ympäristökysymykset, turvallisen elämän ja yhdenvertaisuuden.  Näiden teemojen katsottiin koskettavan nuorten arkea niin kehittyneissä kuin kehittyvissä maissa.

Loppuasiakirja koko maailmaa koskevista uusista kehitystavoitteista on tarkoitus hyväksyä  25.-27. syyskuuta 2015 New Yorkissa. Päätöksillä tulee olemaan merkittävä vaikutus nuorten tulevaisuuteen.  Vuoden 2015 kyselyyn perustuva raportti on liite kevään 2014 raportille. Yhdessä ne muodostavat valtakunnallisen katsauksen nuoria kiinnostavista ja huolestuttavista asioista heidän tulevaisuutensa kannalta. Vuoden 2015 kyselyn tuloksiin pääset tutustumaan tästä: Nuoret ja Post2015-kehitystavoitteet

Mikä Post2015?

Vuonna 2000 YK:n yleiskokous hyväksyi kahdeksan tavoitetta, joilla pyrittiin vähentämään köyhyyttä ja epätasa-arvoa maailmassa. Vuosituhattavoitteet vanhentuvat ensi vuonna, ja parhaillaan YK ja sen jäsenvaltiot käyvät maailmanlaajuista keskustelua uusien kestävän kehityksen tavoitteiden luomiseksi.

Uusi kehitysagenda lyödään lukkoon syksyllä 2015, ja tähän agendaan haluaa jättää jälkensä myös suomalainen kansalaisyhteiskunta. Olemme mukana Kepan ja Kehyksen vetämässä Suomen Post2015 Task Forcessa, joka koostuu suomalaisista järjestötoimijoista ja jonka tavoitteena on vaikuttaa keskitetysti Suomen ajamiin tavoitteisiin uuden agendan valmistelussa.

Blogikirjoituksemme valmistuneesta vuoden 2014 raportista pääset lukemaan täältä.