Post-2015 -kysely

Millaisessa maailmassa sinä haluaisit elää tulevaisuudessa? Mitkä asiat olisivat sinulle tärkeitä?

Vuonna 2000 YK:n jäsenvaltiot sopivat vuosituhattavoitteiksi kutsutuista maailmanlaajuisista kehitystavoitteista, joiden tarkoituksena oli kannustaa ja ohjata maailman valtioita työskentelemään tärkeiden päämäärien saavuttamiseksi. Vuosituhattavoitteiden määräajaksi asetettiin vuosi 2015. Tämän määräajan lähestyessä YK:n jäsenvaltioissa keskustellaan nyt uusista, kestävän kehityksen takaavista tavoitteista.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on listannut kuusi elementtiä, joiden ympärille uusia tavoitteita ollaan rakentamassa: ihmisarvo, ihmiset, planeetta, hyvinvointi, oikeudenmukaisuus ja kumppanuus. Uudet kehitystavoitteet on tarkoitus lyödä lukkoon YK:n yleiskokouksessa syksyllä 2015. YK:n jäsenvaltiona Suomi osallistuu näihin keskusteluihin ja on mukana päättämässä uudesta globaalista kehitysagendasta.

Suomen YK-nuoret yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä keräävät ympäri Suomea nuorten mielipiteitä siitä, mihin asioihin heidän mielestään maailmassa tulisi erityisesti keskittyä.

Mistä on kyse?

Suomen YK-nuorten kysely on suunnattu 13-20-vuotiaille nuorille ja se liittyy laajempaan maailmanlaajuiseen keskusteluun uusien kehitystavoitteiden asettamisesta vuoden 2015 jälkeen, eli niin sanottuun Post-2015 kehitysagendaan.

Vastaamalla lyhyeen kyselyymme olet osaltasi vaikuttamassa siihen, millaista maailmaa tulevaisuudessa rakennetaan. Kyselyn täyttäminen vie vain muutaman minuutin.

Linkki kyselyyn: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/59483/lomake.html?hc_location=ufi

Vastauksia kerätään aina 31.5.2015 asti.