Jäsenjärjestöt

HYKY – Helsingin YK-nuoret


Helsingin YK-Nuoret, HYKY ry, kutsuu mukaan toimintaan kaikki YK-aiheista kiinnostuneet ihmiset konkreettisesta asuinpaikkakunnasta riippumatta!

 

Turun YK-Yhdistys


Turun YK-yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Yhdistyneiden Kansakuntien päämääriä ja periaatteita edistämällä YK:n peruskirjassa ja muissa julkaisuissa mainittujen tavoitteiden toteutumista. Yhdistyksen toimintaan kuuluu tiedotusta YK:sta ja muista kansainvälisistä asioista. Lisäksi järjestämme maahanmuuttajille toimintaa sekä toimimme yhteistyössä muiden turkulaisten järjestöjen kanssa toteuttaaksemme YK:n vaalimia arvoja juuri Turun alueella.

 

Tampereen YK-Yhdistys


Tampereen YK-yhdistys TAYK ry on poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tehtävänä on nostaa esiin YK:n arvoja ja periaatteita Tampereen seudulla. Järjestämme puhujatilaisuuksia ja keskusteluiltoja ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista, teemme ekskursioita eri puolelle Suomea ja vietämme aikaa yhdessä. Tapahtumamme ovat kaikille avoimia, joten tervetuloa mukaan!

Jyväskylän YK-Yhdistys


Jyväskylän YK-yhdistys (JyYK ry) on perustettu vuonna 2006. Sen tavoitteena on edistää YK:n periaatteiden ja päämäärien, kuten vuosituhattavoitteiden, tunnetuksi tekemistä ja toteutumista Jyväskylän seudulla, erityisesti opiskelijoiden keskuudessa. Ympäristö sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus pyritään ottamaan huomioon kaikessa JyYKin toiminnassa. JyYKin toiminta tähtää jyväskyläläisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen kansainvälisten ja kehityskysymysten osalta. Toiminnassa keskitytään tiedotukseen ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen YK:n teemavuoden ja –päivien puitteissa. Tutustu meihin sosiaalisessa mediassa!
@JyYK_

FINMUN – Finnish Model UN Society


Finnish Model United Nations Society is an organisation for students interested in international relations. We bring together people to organize and participate in Model United Nations (MUN) seminars, debate issues on the UN and global agenda, and develop their understanding of global politics. FinMUN was founded in 2004 and has so far focused on establishing a solid basis for Model United Nations (MUN) activities in Finland through building relationships with public and private sector contacts, namely the various UN representations and affiliates in Finland. Cooperation with MUN societies is also a central feature of our work. FinMUN organises annually the only University-level Model UN Conference in Finland. The FINMUN Conference is held each spring. The goal of our work is to bring together students with various backgrounds to organise and participate in Model United Nations (MUN) seminars.  The concept itself is neither new nor revolutionary. Simulating international organisations began even before the birth of the United Nations, when students held a series of Model League of Nations conferences in the 1920s. Other activities of the society are run throughout the year and include for example Edutainment evenings with expert guest speakers.

Oulun seudun YK-yhdistys


Oulun YK-yhdistyksen OSYKY:n juuret menevät aina 70-luvulle asti. Historiansa aikana yhdistys on ollut hyvin aktiivinen alusta poliittiselle keskustelulle, mutta on ollut myös hiljaisempia aikoja. Viimeisin hiljaisuus päättyi keväällä 2015. Nykyään OSYKY on yliopiston ylioppilaskunnan jäsen, jolloin vähintään puolet jäsenistä ovat Oulun yliopiston opiskelijoita. Yhdistyksen tavoite on edistää YK:n arvoja ja periaatteita sekä kansainvälistä konsensusta ja rauhanomaista yhteistyötä. Järjestämme workshopeja, seminaareja, elokuvailtoja ja osallistumme erityyppisiin tapahtumiin. Tervetuloa mukaan! Tavoitat meidät Facebookista, nettisivuiltamme tai sähköpostitse  osyky-hallitus@googlegroups.com.