Lausunto Euroopan neuvoston Reykjavikin huippukokouksesta

24.05.2023

Suomen YK-nuoret osallistui Ulkoministeriön järjestämään kansalaisjärjestökuulemiseen liittyen Suomen valmistautumiseen Euroopan neuvoston Reykjavikin huippukokoukseen. Lue koko lausuntomme alta:

Nuorten osallistuminen keskiöön

Suomen YK-nuoret kiittää mahdollisuudesta kommentoida Suomen tavoitteista ja painopisteistä Euroopan neuvoston Reykjavikin-huippukokoukseen 16.-17.5.2023. Haluamme erityisesti nostaa esiin kysymyksen nuorten osallistumisesta ja oikeuksista. Euroopan neuvostolla on kansainväliselläkin tasolla yksi tehokkaimmista nuorten osallistamisen muodoista (Advisory Council on Youth), ja Suomen tulee ehdottomasti huolehtia, että tätä hyvää käytäntöä jatketaan ja kehitetään yhä edelleen.

Nuorten osallistuminen on kuitenkin kestävän tulevaisuuden elinehto ja siksi sen tulisi olla vaatimus kaikessa päätöksenteossa myös Euroopan neuvoston ulkopuolella. Nuoret kärsivät kohtuuttomasti tämän hetken ja viime vuosien kriiseistä, ja uhkana on, että nuorten usko tulevaisuuteen hupenee. Nuoret eivät näe ihmisoikeuksiensa toteutuvan täysimääräisesti, mikä nakertaa luottamusta yhteiskuntaan ja vakaaseen tulevaisuuteen.

Nuorten oikeuksien toteutumista estävät tällä hetkellä muun muassa ennätysinflaatio, riittämätön koronapandemian aiheuttaman oppimisvajeen ja mielenterveyskriisin hoito sekä riittämättömät toimet ilmastokriisin pysäyttämiseksi. Erityisesti ilmastokysymyksissä nuoret ovat kriisin suurimpia kärsijöitä, joten Euroopan neuvoston tulisi käsitellä ilmastonmuutosta ihmisoikeuskysymyksenä ja taata nuorten osallistuminen aihetta käsittelevään päätöksentekoon. Lisäksi Suomen tulisi huomioida erityisesti arktisen alueen erityiskysymykset ja saamelaisten oikeudet.

Nuorten osallistuminen yhteiskunnassa on myös rauhan elinehto. Olemme nähneet, kuinka Euroopassakin pyritään huolestuttavissa määrin kaventamaan kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia, ja näin rajoitetaan nuorten jo ennestään kapeaa mahdollisuutta osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kuitenkin vahva kansalaisyhteiskunta ja nuorten kokemus kyvystään vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon ovat terveen demokratian kulmakiviä. Suomen tuleekin siksi varmistaa, että kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien turvaaminen otetaan Euroopan neuvoston työn keskiöön. Erityistä huomiota ja tukea tulee kohdistaa maihin, joissa kansalaisyhteiskunta on poikkeuksellisen haavoittuvassa asemassa. 

Me, Suomen YK-nuoret, kutsumme Suomea pitämään esillä ja asettamaan keskiöön nuorten osallistumisen ja oikeudet Euroopan neuvoston Reykjavikin-huippukokouksessa. 

Skip to content