Arbetsgrupper 2019

2250-grupp: I år är vårt tema FN:s säkerhetsråds resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. I den här gruppen planerar vi kommande verksamhet. Du kan gå med i gruppen genom att skicka ett kort email till Toni Kuoremäki (toni.kuoremaki@yknuoret.fi). Det finns också en Facebook-grupp.