Palkattomat harjoittelut ovat epätasa-arvoisia

16.04.2018

Kuva: Kevin Gessner/Flickr

Suomen YK-nuorten kannanotto palkattomiin korkeakouluharjoitteluihin 16.4.2018

Suomen YK-nuoret ovat sitoutuneet toiminnassaan tasa-arvon ja nuorten oikeuksien puolesta toimimiseen. Emme hyväksy palkattomia harjoitteluita ja päätöksemme mukaisesti emme jaa tai mainosta palkattomia harjoitteluita seuraajillemme sähköpostilla, sosiaalisen median välityksellä tai tapahtumissamme.

Palkattomat, pitkäkestoiset harjoittelut eivät edistä tasa-arvoa ja asettavat harjoittelupaikkoja etsivät nuoret eriarvoiseen asemaan. Harjoittelussa olevat nuoret tekevät usein vaativia, itsenäisesti suoritettavia työtehtäviä ja monilta osin samoin työtehtäviä kuin palkalliset työntekijät. Tehdystä työstä tulee maksaa työntekijälle asianmukainen korvaus. Opiskelijalle työharjoittelun ajalta koituvat kulut ovat suuret, esimerkiksi asumisen ja liikkumisen osalta.

Palkattomista harjoitteluista puhutaan myös muualla suomalaisessa korkeakoulumaailmassa ja maailmalla. Suomen ylioppilaskuntien liitto on linjannut vaatimuksen palkallisesta harjoittelusta linjapaperissaan. Genevessä käynnistetty “Pay your intern”-kampanja taas on tuonut esiin epäkohtia harjoittelukäytännöissä kansainvälisesti. European Youth Forum vaatii myös EU:ta ottamaan kantaa palkattomiin harjoitteluihin ja maksamaan harjoittelijoilleen asianmukaista palkkaa.

YK:n kestävän kehityksen tavoite numero 10 on epätasa-arvoisuuden vähentäminen. Palkalliset harjoittelut luovat yhä useammalle nuorelle mahdollisuuden harjoitteluihin. Jaammekin mielellämme myös tulevaisuudessa tietoa palkallisista harjoittelupaikoista seuraajillemme!

Selene Tenn
Tiedottaja
Suomen YK-nuoret

Jenni Ruotsalainen
Puheenjohtaja
Suomen YK-nuoret

Suomen YK-nuorten hallitus
hallitus@yknuoret.fi

Skip to content