Kunnianhimoinen 2250-toimintasuunnitelma hallitusohjelmaan

30.04.2019

Suomen YK-nuoret vaatii, että YK:n päätöslauselman 2250, Nuoret, rauha ja turvallisuus, toimeenpano kirjataan tulevaan hallitusohjelmaan selkein askelmerkein. Nuorten todellisen osallistamisen turvaamiseksi Suomen on oltava jatkossakin edelläkävijä päätöslauselman toimeenpanossa. Päätöslauselman toimeenpanosta ei saa tulla vain diplomaattista vientituotetta, vaan muutoksia on tehtävä myös Suomessa.

Päätöslauselmaa tulee edistää myös Suomen kaltaisissa maissa, joissa aktiivista konfliktia ei ole käynnissä. Tulevan hallituksen tulee kehittää nuorten turvallisuuden tunnetta ja luottamusta yhteiskuntaan takaamalla heille mahdollisuus osallistua aidosti kaikkeen nuoria koskevaan päätöksentekoon sen kaikilla tasoilla. Nuoret eivät ole yhtenäinen joukko, joten erilaiset esteet osallisuudelle tulee huomioida ja niitä madaltaa esimerkiksi tarjoamalla riittävästi selkeää taustatietoa ja mahdollistamalla riittävän kommentointiajan. Toimivia osallistamisen tapoja, kuten nuorisodelegaatit ja nuorisovaltuustot, tulee ottaa käyttöön laajemmin. Vastaavasti nuoria kannustetaan mukaan päätöksentekoon ottamalla heidät mukaan asiantuntijakuulemisiin ja lisäämällä päätöksentekoharjoituksia ja demokratiakasvatusta kouluissa.

Nuorten tulee olla keskeisessä asemassa rauhanprosesseissa ja päätöksenteossa, sillä nuorilla on oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan. Nuorilla on asiantuntijuutta sekä halua vaikuttaa heitä koskeviin kysymyksiin. Eri nuorisojärjestöjen edustajat ovat nostaneet esiin muun muassa ympäristökysymyksiä, mielenterveyden edistämistä sekä koulutuksen mahdollistamista toisella asteella. Suomen kaltaisen vakaan ja rauhanomaisen yhteiskunnan ylläpitäminen vaatii aktiivisia ponnistuksia.

2250-päätöslauselma on erittäin keskeinen työkalu nuorten aseman vahvistamisessa yhteiskunnassa. Nuorten moninaisuuden tunnustaminen, erilaisten toimintatapojen mahdollistaminen sekä olemassaolevan työn tukeminen ja vahvistaminen ovat keskeisiä tapoja taata kehittyvä ja vakaa yhteiskunta. On aika tunnistaa ja tunnustaa nuoret myönteisenä voimavarana rauhan ja turvallisuuden edistämisessä.

Skip to content