Juhlavuosiblogi: Tunti lisää omaa aikaa päivään?

Mene ylös ↑

Juhlavuosiblogi: Tunti lisää omaa aikaa päivään?

1.11.2017

Suomen YK-nuorten juhlavuosiblogi on osa yhdistyksen 50-vuotisjuhlaa. Blogi käsittelee Agenda2030:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä teemoja. Tässä kirjoituksessa YK-nuorten varapuheenjohtaja Jasmin Kopra tarkastelee kestävän kehityksen 11. tavoitetta ja kaupunkilaisten osallistamista kaupunkisuunnitteluun.

Kestävän kehityksen 11. tavoite pyrkii takaamaan turvalliset ja kestävät kaupungit ja yhteiskunnat. Yhtenä keinona mainitaan kaupunkilaisten osallistaminen asuinyhdyskuntien suunnitteluun sekä hallinnointiin. Mutta mitä onkaan osallistava suunnittelu ja mitä hyötyä siitä voi olla niin kaupunkilaiselle kuin yhteiskunnalle?

huvilakatu

Kuva: Jean-Pierre Dalbéra / CC BY 2.0

Osallistava suunnittelu nojaa vahvasti palvelumuotoilun ideaan: kehitetään palvelua, tässä tapauksessa asumista, käyttäjälähtöisesti vastaamaan entistä paremmin sekä käyttäjän että palveluntuottajan tarpeita. Osallistavassa suunnittelussa loppukäyttäjällä on aktiviinen rooli, eli hän itse osallistuu suunnitteluprosessiin sen sijaan, että hänen tarpeensa  pyrittäisiin vain ottamaan huomioon. Tässä palvelumuotoiluun nojaavassa toimintatavassa perusajatus on lopulta hyvin yksinkertainen: Mitä jos kuluttajaa kuuntelemalla voitaisiin tuottaa lisäarvoa niin hänelle, yrityksille kuin yhteiskunnallekin laajemmin?

Yksi osallistavan suunnittelun pilottiprojekteista löytyy keskeltä uusinta Helsinkiä. Fiksu Kalasatama -hankeessa asuinyhdyskuntaa kehitetään yhteistyössä kaupungin, yritysten, asukkaiden ja kehittäjien kesken. Yhteiskehittämisen ja osallistavan suunnittelun järjestelmiä on pilotoitu alueella vahvasti, toiveena löytää hyviä käytäntöjä myös laajemmin sovellettavaksi. Projektin keskeisin visio on kehittää aluetta järkevin ratkaisuin, jotta arjessa voitaisiin tarjota asukkaille jopa tunti lisää omaa aikaa.

Ihannetilanteessa osallistava suunnittelu mahdollistaa kaupunkilaisten laajan osaamispoolin hyödyntämisen sekä kaupunkilaisten yhä vahvemman sitouttamisen tehtyihin uudistuksiin ja sitä kautta myös yhteisöön itseensä. Uusia ideoita testataan ketterien kokeilujen ajatuksella: syntyneitä ideoita kokeilla matalalla kynnyksellä, kokeiluista opitaan ja toisaalta toimimattomat ideat uskalletaan myös hylätä.

Miltä kuulostaisi esimerkiksi älykkäät roskikset, parkkipaikkojen vertaisvuokrauspalvelu tai lähiliikuntaryhmät? Muun muassa tällaisia kokeiluja on Fiksussa Kalasatamassa tehty.

Paitsi että osallistava suunnittelu lisää asukkaiden tyytyväisyyttä omaan arkeensa hyvin suoralla tavalla, sillä on pitkäaikaisempiakin hyviä poliiittisia vaikutuksia: aktiivinen osallisuus suunnitteluprosesseissa lisää myös niihin liittyvän päätöksenteon avoimuutta ja kansalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Lue lisää täältä:

http://fiksukalasatama.fi/

Teksti: Jasmin Kopra