YK-nuorten Post2015-raportti: ympäristö ja eriarvoisuus huolettavat nuoria

Mene ylös ↑

YK-nuorten Post2015-raportti: ympäristö ja eriarvoisuus huolettavat nuoria

17.07.2014

Vuosituhattavoitteiden määräajan lähestyessä maailmalla valmistaudutaan parhaillaan päättämään, millainen vuoden 2015 jälkeinen kehitysagenda tulee olemaan. Uudet kehitystavoitteet koskevat kaikkia maailman maita ja kansalaisjärjestöillä ympäri maailman on mahdollisuus vaikuttaa prosessiin aktiivisesti.

Suomen YK-nuoret ja sen jäsenjärjestöt osallistuivat kansalliseen kehityskeskusteluun tuomalla esiin suomalaisten nuorten mielipiteitä.

YK-nuoret julkaisivat kesäkuussa raportin, jossa esitellään suomalaisten nuorten näkökulmia kestävän kehityksen tavoitteista. ”Suomessa kansalaisyhteiskunta on lähtenyt aktiivisesti mukaan post-2015 prosessiin. Valtakunnallisena nuorisojärjestönä halusimme antaa myös oman panoksemme keskusteluun ajamalla suomalaisille nuorille tärkeitä teemoja”, YK-nuorten post2015-koordinaattori Andrina Schroderus-Nevalainen kertoo.

YK-nuoret keräsivät nuorten mielipiteitä liittyen post2015-tavoitteisiin kevään 2014 aikana. Valtakunnallinen kysely suoritettiin verkkolomakkeella, jota levitettiin sosiaalisen median ja oppilaitosten avulla. Vastaajia kertyi odotettua enemmän, yli tuhat kappaletta ympäri Suomea. ”Uskon, että nuoret innostuivat kyselystä, koska se tarjosi heille tilaisuuden kertoa mielipiteensä ajankohtaisista ja tärkeistä teemoista. Nämä asiat selvästi kiinnostavat nuoria.” YK-nuorten puheenjohtaja Pinja Parkkonen arvioi.

Globaali ajattelu korostui

Kyselyn tuloksissa esille nousi kolme selkeää teemaa, jotka toistuivat nuorten vastauksissa vastaajien taustoista riippumatta. Avaimiksi paremman maailman rakentamiseen suomalaiset nuoret kokivat ympäristöstä huolehtimisen, eriarvoisuuden vähentämisen ja turvallisen elämän. ”Nuorten vastauksissa korostui selkeästi kansainvälinen ajattelutapa. Esille nostettiin monia globaaleja epäkohtia, jotka vaikuttavat ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin ympäri maailman.” Schroderus-Nevalainen sanoo.

Parkkosen mukaan huoli kasvavasta eriarvoisuudesta heijastui myös kyselyn tuloksiin. Köyhien ja rikkaiden välisen eron kaventamista toivoi puolet vastaajista. ”Vastaajat kertoivat avoimesti heitä henkilökohtaisesti koskettavista asioista, kuten perheen toimeentulon takaamisesta, työllistymisestä ja ihmisten välisestä eriarvoisuudesta”, hän sanoo. ”Kommenteissaan monet nuoret toivoivatkin globaalia asennemuutosta, jossa ihmiset asetettaisiin rahan sekä voitontavoittelun edelle.”

Parkkonen korostaa, että nuoret pitivät hyvin tärkeinä myös tasa-arvoa sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta sekä puhtaan veden ääreen pääsyä kaikille: ”Suomalaisnuorten yleisenä toiveena vaikutti olevan se, että uudet kestävän kehityksen tavoitteet olisivat universaaleja ja koskettaisivat yhtälailla kaikkia maailman valtioita”

My World 2015 – kysely mallina

YK-nuorten kysely pohjautui maailmanlaajuiseen internetissä suoritettavaan My World 2015 -kyselyyn, jonka tarkoituksena on kerätä yksittäisten ihmisten mielipiteitä liittyen kehitystavoitteisiin. Kansainvälisessä kyselyssä nuorille tärkeimmiksi asioiksi ovat osoittautuneet yksilöä lähellä olevat teemat, kuten hyvä koulutus, parempi terveydenhuolto sekä rehellinen ja vastuullinen hallitus.

My World 2015 -kyselyssä ei ole taloudellista eriarvoisuutta sivuavaa vaihtoehtoa, joka puolestaan Suomen YK-nuorten kyselyssä keräsi toiseksi eniten ääniä. ”Eriarvoisuus on viime vuosina puhututtanut ympäri maailmaa ja olisikin ollut mielenkiintoista nähdä, miten tulokset olisivat jakaantuneet, jos tämä vaihtoehto olisi sisällytetty kansainvälisen kyselyn teemoihin.”

Raportti on yksi YK-nuorten tämän vuoden suurimpia projekteja ja sen tuloksia pyritään levittämään niin laajalti kuin mahdollista. ”Huhtikuussa kävimme esittelemässä kyselyn tuloksia ulkoministeriön sidosryhmätilaisuudessa. Lisäksi raportti on toimitettu Suomessa post-2015 asioiden kanssa työtä tekeville tahoille ja sitä hyödynnetään YK-nuorten tilaisuuksissa kesällä ja syksyllä.”

YK-nuorten Post2015-projektiin pääset tutustumaan täällä.  Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa täällä.

Mari Tuokko

Eurooppa-tiedottaja

Tämä artikkeli julkaistiin myös YK:n tiedotuskeskus UNRICin sivuilla, lue täältä

YK-liiton artikkelin aiheesta pääset lukemaan täältä.

Maailma.net -sivuston artikkelin aiheesta luettavissa täällä.