#hiilifiksujärjestö

Mene ylös ↑

Puhutaan päästöistä – tällainen on alkuvuoden hiilinjalanjälkemme

27.09.2019

Suomen YK-nuoret selvittää vuonna 2019 ensimmäistä kertaa järjestön toiminnan hiilijalanjäljen. Käytämme laskemisessa Helsingin yliopiston Hiilifiksu järjestö -hankkeen hiilijalanjälkilaskuria, joka onkin osoittautunut kullanarvoiseksi välineeksi. Kesän aikana laskimme vuoden ensimmäisen puolikkaan synnyttämät päästöt. Kokonaispäästöt alkuvuodelta olivat 2 277 kg CO2-ekv. Hiilidioksidiekvivalentilla (CO2-ekv) tarkoitetaan kaikkien kasvishuonekaasujen yhteenlaskettua ilmastovaikutusta. Suurimmat yksittäiset päästöt aiheutuivat yhden henkilön lentomatkoista Roomaan ja takaisin, […]

Lue lisää