Finlands FN-ungdom

Finlands FN-ungdom är en nationell förening driven av ungdomar. Vårt mål är att göra FN:s verksamhet och mål kända bland unga och studeranden. Vår förening fungerar som en kanal för att föra fram ungdomars röster på nationell och internationell nivå.

Om oss

Vi leder projekt som behandlar globala och lokala frågor så som fred, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter och samlar ungdomar för att delta i seminarier och debatter kring FN och internationella relationer.

Vi är takorganisation för lokala FN-föreningar och Finnish Model United Nations Society (FinMUN). Våra medlemsföreningar finns i Helsingfors, Jyväskylä, Tammerfors, Uleåborg och Åbo.

KOM MED

Skip to content