Juhlavuosiblogi: Yhteistyöllä kohti kestävää kehitystä

Mene ylös ↑

Juhlavuosiblogi: Yhteistyöllä kohti kestävää kehitystä

30.12.2017

Suomen YK-nuorten juhlavuosiblogi on osa yhdistyksen 50-vuotisjuhlaa. Blogi käsittelee kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä teemoja. Tässä kirjoituksessa Suomen YK-nuorten Janette Sorsimo kertoo vuoden 2017 aikana ympäri Suomea järjestetyistä kestävän kehityksen työpajoista.  

Kestävän kehityksen tavoitteen numero 17 tarkoituksena on tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta. Suomen YK-nuorille on tärkeää tukea tätä työtä ja kannustaa mukaan eri taustaisia nuoria. 

Edistääkseen omalta osaltaan kestävän kehityksen toimeenpanoa Suomen YK-nuoret teki 50-vuotisjuhlavuotensa alussa yhteiskuntasitoumuksen, jonka tarkoituksena on antaa nuorille mahdollisuus oppia lisää kestävän kehityksen tavoitteista ja haastaa nuoria tekemään oman sitoumuksensa, jotta tavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä.

Sitoumus oli tarkoitus toteuttaa järjestämällä kuusi kestävän kehityksen työpajaa eri puolilla Suomea erilaisten nuorisoryhmien kanssa ja esittelemällä työpajoissa syntyneitä nuorten ajatuksia kestävän kehityksen toimijuudesta yhteiskunnallisille toimijoille juhlavuoden lopulla.

Työpaja-projekti on onnistunut erinomaisesti: elokuun loppuun 2017 mennessä sitoumuksia kerättiin lähes 400 kappaletta seitsemässä eri tapahtumassa kevään ja kesän 2017 aikana. Yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa työpajoja järjestettiin Helsingissä, Hämeenlinnassa, Turussa ja Vantaalla. Nämä sitoumukset kokosimme Nuorten kestävän kehityksen julistukseksi, jonka esittelimme Suomen YK-suurlähettiläs Kai Sauerille sekä UNICEF:in ja UNFPA:n virkamiehille New Yorkissa syyskuussa. Lisäksi julistus-hankkeen suojelija, presidentti Tarja Halonen nosti  työpaja-projektimme ja nuorten ajatukset esiin 22.9.2017 pidetyssä YK-viikon ”Children’s right to participation and the 2030 Agenda for Sustainable Development” -sivutapahtumassa New Yorkissa.

Julistuksessa jaoimme kestävän kehityksen tavoitteet Tukholman yliopiston Stockholm Resilience Center -keskuksen mallin mukaan.1 Julistuksessa esitellyistä nuorten sitoumuksista suurin osa käsitteli biosfääriin ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita. Yksittäisistä tavoitteista nuoret nostivat esiin erityisesti ilmastotekoja edistävän tavoitteen numero 13, vastuulliseen kuluttamiseen liittyvän tavoitteen numero 12 sekä edulliseen ja puhtaaseen energiaan liittyvän tavoitteen numero 7. Monella nuorella on selkeä käsitys siitä, että kestävä kehitys merkitsee ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen ohella myös ihmisten välistä tasa-arvoa. Nuoret ovatkin tehneet runsaasti sitoumuksia eriarvoisuuden vähentämiseen (tavoite 10) liittyen. Hyvään koulutukseen (tavoite 4) liittyvät teot, joissa sitoudutaan opiskelemaan ahkerasti ja kannustamaan siihen myös kavereita, osoittavat, että nuoret ovat teoillaan valmiita oman hyötynsä lisäksi tukemaan muita.

Miten parantaa maailmaa -ilta syyskuussa 2017. Kuvassa vasemmalta oikealle Sonja Perkiö (Suomen YK-nuoret), Anu Mänty (Sitra), Ronald Wiman (THL), Tuuli Hietaniemi (Kepa), Jenni Pajunen (Helsingin kaupunginvaltuutettu), Anisa Doty (Kirkon Ulkomaanapu) ja Mirna Aho (Suomen YK-nuoret).

Miten parantaa maailmaa -ilta syyskuussa 2017. Kuvassa vasemmalta oikealle Sonja Perkiö (Suomen YK-nuoret), Anu Mänty (Sitra), Ronald Wiman (THL), Tuuli Hietaniemi (Kepa), Jenni Pajunen (Helsingin kaupunginvaltuutettu), Anisa Doty (Kirkon Ulkomaanapu) ja Mirna Aho (Suomen YK-nuoret).

Kaiken tämän innoittamana syksyllä 2017 YK-nuoret jäsenjärjestöineen järjestivät vielä neljä lisätyöpajaa Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. Työpajoista kertyi jopa 172 uutta kestävän kehityksen sitoumusta. Näissä sitoumuksissa välittyy lähes yhdenmukainen viesti julistuksen sitoumuksiin nähden. Loppuvuonna kerätyissä sitoumuksissa nousevat esiin talouteen ja yhteiskuntaan liittyvät tavoitteet biosfäärin sijaan. Tämä johtuu kuitenkin lähinnä vastuulliseen kuluttamiseen liittyvän tavoitteen numero 12 ja eriarvoistumisen vähentämiseen liittyvän tavoitteen 10 suosiosta. Nämä tavoitteet nousivat erittäin tärkeiksi myös alkuvuoden työpajoissa. Vaikka biosfääriä koskevat tavoitteet eivät kokonaisuutena nousekaan niin selvästi esiin, kannettiin myös loppuvuoden työpajoissa huolta ilmastosta ja tavoite 13 – ilmastotekoja – olikin suosituimpien tavoitteiden joukossa. Muita tärkeitä tavoitteita nuorille ovat sukupuolten välinen tasa-arvo (tavoite 5) sekä terveys ja hyvinvointi (tavoite 3).

Yhdenmukainen loppuvuoden työpajojen viesti on alkuvuoden sitoumusten kanssa myös siltä osin, että nuoret ovat valmiit laittamaan itsensä monin tavoin likoon kestävän kehityksen puolesta: he ovat sitoutuneet muun muassa ostamaan kestävästi tuotettuja tuotteita sekä suosimaan satokauden ruokaa ja vähentämään lihan syöntiä. Oman hyvinvointinsa lisäksi he ovat valmiita edesauttamaan kaveripiirin hyvinvointia välttämällä esimerkiksi ryhmäpaineen luomista, puuttumaan kohtaamiinsa hyväksikäyttötapauksiin ja olemaan esimerkkinä ja kannustamaan myös muita kestävään ja yhdenvertaisuutta kunnioittaviin elämäntapoihin. Lisäksi nuoret toivovat omille teoilleen tukea muun muassa vanhemmilta sekä vastakaikua kouluilta ja poliittisilta päättäjiltä.

Koko projektilla on tavoitettu pääasiassa 13-29-vuotiaita nuoria mutta nuorimmat osallistujat ovat olleet vain 7-12-vuotiaita. Nuorten ideat ja innovaatiot esitettiin vuoden päätteeksi laajemmin yhteiskunnallisille toimijoille Hämeenlinnan kaupungin järjestämässä Lasten oikeuksien päivän seminaarissa 20.11.2017.

Kiitos kaikille tapaamillemme nuorille sekä jäsenjärjestöillemme ja työpaja-työryhmällemme osallistumisesta tähän projektiin. Suuri kiitos myös yhteistyötahoillemme Hämeenlinnan kaupungille ja ITLA:lle sekä presidentti Tarja Haloselle. Kiitos myös AIESEC, Allianssi, Oulun Normaalikoulu, R3 maahanmuuttajien tuki ry, Reaktori-tiimi, RuutiEXPO-tiimi, Suomen YK-liitto ja Turun Topeliuksen koulu. Ilman kaikkia teitä tämä projekti ei olisi onnistunut näin hienolla tavalla.Työ nuorten ja kestävän kehityksen tavoitteiden parissa jatkuu ensi vuonna. Nähdää silloin!

Janette Sorsimo

Työpaja-työryhmän koordinaattori

___________________________________________________________________

1 Stockholm Resilience Center: How food connects all the SDGs

http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html Viitattu 22.12.2017