YK-Nuoret

Mene ylös ↑

Suomen YK-nuoret on vuonna 1967 perustettu poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö. YK-nuorten päätehtävänä on toimia Suomen nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa tiedottamalla Yhdistyneiden kansakuntien toiminnasta ja tavoitteista sekä edistämällä Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja muiden YK:n sopimusten päämäärien toteutumista.

YK-nuoret tarjoaa nuorille mahdollisuuden kansalaisjärjestötoiminnan kautta kasvattaa tietämystä YK:iin liittyvistä aiheista ja laajemmin globaaleista kehityskysymyksistä sekä osallistua kansainväliseen toimintaan.

Suomen YK-nuoret on ainoa valtakunnallinen YK-nuorisojärjestö Suomessa ja Suomea edustava taho kansainvälisessä YK-nuorten verkostossa (UNYANET). Liitto toimii kattojärjestönä Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Kaakkois-Suomen ja Oulun YK-yhdistyksille sekä Suomen malli-YK-yhdistys FinMUN Societylle, ja sen tehtävänä on tukea ja koordinoida jäsenjärjestöjensä toimintaa.

yknuoret

Jäsenjärjestöt